Hotel & Resort Marina zaprasza do rezerwacji terminów weselnych na przyszły rok.


 Więcej informacji pod nu merem tel 887 080 008

Wesela 2014

 

  Safari-iconDane GPS: N +50° 47' 12.93", E +23° 2' 20,87"

 

GPS
SlideBar

ue

Schronisko turystyczne "MARINA"
Dnia 25 marca 2010 roku Beneficjent Pani Maria Ryń prowadząca działalność jako firma "Marynia" - Maria Ryń z siedzibą w Zamościu, ul. Wyszyńskiego 2, 22-400 Zamość, podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej Powiatu zamojskiego i zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług hotelarskich i gastronomicznych przez budowę schroniska >>Marina<< w Nieliszu", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata2007-2013, Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i
Innowacje, Działanie 1.5. Projekt współfinansowany jest ze środków europejskich i dotacji celowej a dofinansowanie wynosi 70% całkowitych
kosztów kwalifikowalnych planowanego projektu. Inwestycja jest realizowana w miejscowości Nielisz która położona jest w północno-wschodniej części Roztocza. Schronisko będzie usytuowane w odległości 150m od plaży znajdującej się przy rekreacyjno-retencyjnym zbiorniku wodnym o powierzchni ok. 950ha i długości linii brzegowej około 30km.

 

Schronisko jest jednym z elementów przedsięwzięcia składającego się z:

  •  Stanicy Wodnej w miejscowości Michalów
  • przystani przy Stanicy Wodnej w miejscowości Michalów
  •  Schroniska i domków letniskowych w miejscowości Nielisz.

 

Planowane Schronisko będzie posiadało:

  • 48 miejsc noclegowych w pokojach: 1 - 4 osobowych (wszystkie zosobnymi łazienkami)
  • restaurację z salami: barową, restauracyjną, balową i bankietowo-szkoleniową
  • pełne zaplecze gastronomiczne umożliwiające organizację m. in. imprez typu bankiety, imprezy okolicznościowe i integracyjne
  • zaplecze kateringowe (umożliwiające produkcję i dostarczenie pełnejgamy posiłków do klienta)
  • pomieszczenia do samodzielnego sporządzania i konsumpcji posiłków przez gości schroniska
  • pomieszczenia do suszenia odzieży, przechowywania i naprawy drobnego sprzętu sportowego gości
  • informację turystyczną

 

Całkowita powierzchnia użytkowa schroniska wynosi ok. 1700m2.

Obiekt będzie usytuowany w zalesionej części miejscowości Nielisz.