Hotel MARINA znajduje się na Wyżynie Lubelskiej, w północnej części powiatu zamojskiego.Obiekt znajduje się w pobliżu sztucznego Zalewu Nielisz. Pod względem powierzchni zbiornik retencyjny w Nieliszu  jest 11 w Polsce sztucznym zbiornikiem wodnym ,prawie równym ”Czorsztynowi” i tylko dwa razy mniejszym od słynnej „Soliny”. Żeby go obejść trzeba pokonać ponad 30 kilometrów, uważając przy tym, by nie spłoszyć  ostoi ptaków. One pierwsze i to w niespotykanej liczbie zadomowiły się tu na dobre. Szacuje się, że w czasie wiosennej i jesiennej migracji przebywa tu aż 12 tysięcy ,a przez cały rok gnieździ się ok.8 tysięcy sztuk. Występują tu ptaki popularne i rzadkie, jak m.inn. nur, rybołów, rybitwa białowąsa , dubelt, bąk , bączek, orlik krzykliwy, batalion, gadożer , sokół wędrowny, orzeł przedni i ,oczywiście bocian, ogółem 230 z 440 gatunków sklasyfikowanych w Polsce.
Image

Galeria: