Karnawał 2023 w Hotelu Marina - plakat z informacjami o planowanych balach